Vzdialený prístup

Svojim zmluvným zákazníkom poskytujeme technickú a poradenskú podporu. Túto službu môžu využívať zákazníci, ktorí majú uzavretú servisnú zmluvu, zmluvu o poskytovaní správy PC siete a výpočtovej techniky, správe IS , resp. zmluvy na iné druhy služieb.

V rámci operatívneho servisného zásahu, alebo riešenia problému využívame aj vzdialený prístup k zákazníkovi. Je to systém prenosu obrazoviek počítača cez internet, kedy sa na našom počítači zobrazí plocha PC nášho zákazníka a my môžme pomôcť s riešením problému.

Jedným z programov na vzdialený prístup je aj program TeamViewer, v tejto časti si ho môžte stiahnuť vo forme klienta Quick Support. Nie je nutné ho inštalovať, keďže je vo forme spustiteľnej aplikácie.

team viewer

Naše výsledky

Potreby našich klientov sú pre nás prvoradé. Našim prístupom k práci vieme splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky, ktoré sú kladené na kvalitné prevádzkovanie služieb v informačných technológiách.

16

rokov skúsenosti

640

Spokojných klientov

1258

Zodpovedaných otázok

Technická podpora

Svojim zmluvným zákazníkom poskytujeme technickú a poradenskú podporu. Túto službu môžu využívať zákazníci, ktorí majú uzavretú servisnú zmluvu,
zmluvu o poskytovaní správy PC siete a výpočtovej techniky, resp. zmluvy na iné druhy služieb.

Technická podpora je poskytovaná v pracovných dňoch, v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Správa PC Sietí

Túto službu poskytujeme firmám , ktoré prevádzkujú jednu, alebo viac počítačových sietí. V rámci služieb vieme poskytnúť komplexné riešenie formou outsourcingu (analýzu – návrh – realizáciu – správu počítačovej siete – technickú podporu).

V tejto oblasti máme bohaté skúsenosti pošas dlhoročnej praxe. Poskytujeme individuálny prístup ku každému zákazníkovi pri riešení jeho konkrétnych požiadaviek v rámci IT.

Poskytované služby zahŕňajú nasledovné procesy:

 •  technologická optimalizácia a implementácia hardvérových prostriedkov sietí
 •  technologická optimalizácia a implementácia softvérových riešení sietí   
 •  správa licenčnej politiky a návrh licencovania produktov
 •  návrh a implementácia bezpečnostných politík, smerníc a procedúr zabezpečenia
 •  štandardizácia IT prostredia
 •  technologická podpora zákazníka

Servery ako také, tvoria nosnú časť firemnej infraštruktúry. Pri návrhu riešenia, konfigurovaní a správe kvalitného servera, kladieme dôraz na profesionálny prístup, správnu analýzyu požiadaviek a tiež aj na správnu voľbu softvérového vybavenia a zabezpečenia.

 • administrácia, monitoring a diagnostika serverových systémov na platformách MS Windows
 • inštalácia a konfigurácia serverových systémov na platformách Windows
 • generovanie sieťového prostredia Windows platforiem
 • správa a inštalácia serverových riešení založených na: MS SQL, MS IIS, KERIO a iných
 • správa, konfigurácia, monitoring  a nasadenie Network Storage System (zálohovanie a obnova dát)
 • konfigurácia, nasadenie a komplexná správa antivírusovej ochrany počítačových sietí
 • návrh riešenia, realizácia a monitoring záložného napájania serverov a lokálnych staníc (UPS)
 • inštalácia bezpečnostných aktualizácií operačných systémov servrov
 • vzdialená správa a manažment servrov, prípadne osobný výjazd k zákazníkovi
 • inštalácia pracovných staníc v prostredí MS Windows, správa staníc
 • návrh a správa softvérových licencií systémov a aplikácií
 • inštalácia softvérových aktualizácií a opravných balíčkov OS
 • diagnostika a profilaktyka hardware
 • diagnostika a profilaktyka software
 • archivácia, zálohovanie, bezpečnosť a ochrana dát
 • obnova funkčnosti systémov a aplikácií na lokálnych staniciach  a prenosných PC (notebookoch)
 • používateľská podpora (helpdesk) s riešením a odstránením problému
 • vzdialená správa systémov a PC staníc, prípadne osobný výjazd na odstránenie problému
 • analýza potrieb firmy
 • návrh riešenia s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu pre zákazníka
 • realizácia sieťovej infraštruktúry
 • inštalácia, konfigurácia  a správa aktívnych sieťových prvkov a zariadení
 • inštalácia, konfigurácia pasívnych sieťových prvkov
 • realizácia a správa vzdialeného užívateľského prístupu do firemnej siete – VPN, RDP
 • realizácia dátových prenosov medzi lokálnymi sieťami
 • generovanie sieťového prostredia
 • inštalácia a konfigurácia ostatných sieťových prvkov (sieťové tlačiarne, routre, terminály doch.systémov...)
 • ochrana počítačových sietí komplexnou antivírovou ochranou 
 • spracovanie a vedenie detailnej dokumentácie o jednotlivých systémoch 
 • spracovanie a kompletizácia užívateľských manuálov podľa potreby zákazníka
 • zabezpečenie školení pre užívateľov
 • konzultácie pre nákup IT riešení (software, hardware, licencovanie, IS)
 • konzultácie a spracovanie podkladov pri tvorbe rozpočtov pre IT riešenia
 • komunikácia s dodávateľmi hardware pri riešení reklamácií a pozáručných oprávách
 • komunikácia s dodávateľmi IS, pri riešení problémov
 • spracovanie požiadaviek zákazníka pre úpravu IS a tvorbu upgrade IS
 • zabezpečenie technického vybavenia pre oblasť IT

Analytické práce


Prevádzame analýzu existujúceho stavu firemnej infraštruktúry v oblasti IT, počítačových sietí a informačných systémov. Zameriavame sa na použité technológie a prioritne využívané aplikácie.

Návrh zahŕňa aj spracovanie kompletnej detailnej dokumentácie, ktorá obsahuje technické a technologické riešenie a taktiež aj finančnú analýzu navrhovaného riešenia.

Analýza predstavuje nasledovné činnosti:

 • analýza hardvérového vybavenia  
 • analýza softvérového vybavenia a informačných systémov spoločnosti
 • analýza sieťovej infraštruktúry, servrov, aktívnych a pasívnych sieťových prvkov
 • analýza bezpečnosti a ochrany dát
 • analýza stavu antivírového zabezpečenia siete
 • analýza systému internetového prístupu a elektronickej pošty

Návrh a tvorba IS


Tieto systémy v sebe zahŕňajú komplexné riešenie firemnej agendy. Jednotlivé moduly systému sú na seba vzájomne naviazané a úzko spolu súvisia. V rámci informačných systémov sa riešia individuálne požiadavky jednotlivých firiem.

Napríklad môžu obsahovať Ekonomickú agendu, evidenciu práce, Mzdy a personalistike, evidenciu skladového hospodárstva, riadenie ľudských zdrojov, manažérske nadstavby a reporty.

Fáza vývoja informačného systému v sebe zahŕňa:

 • analýzu potrieb firmy a užívateľov
 • návrh technologického riešenia
 • analýzu IT a technického vybavenia
 • návrh modulov systému
 • návrh užívateľského rozhrania a obrazoviek systému
 • návrh štruktúry databáz
 • návrh tlačových zostáv a reportov
 • návrh prepojenia jednotlivých modulov systému
 • definíciu užívateľov
 • definíciu užívateľských práv
 • návrh zálohovania a exportu dát
 • vlastné programovanie a tvorba IS
 • testovanie IS v sieťovom prostredí
 • implementáciu u zákazníka
 • zaškolenie užívateľov systému
 • po dohode – administrácia a správa IS

Naše referencie Vám poskytnú naši partneri,
ktorí už využívajú naše služby: