Správa PC Sietí

Túto službu poskytujeme firmám , ktoré prevádzkujú jednu, alebo viac počítačových sietí. V rámci služieb vieme poskytnúť komplexné riešenie formou outsourcingu (analýzu – návrh – realizáciu – správu počítačovej siete – technickú podporu).

V tejto oblasti máme bohaté skúsenosti pošas dlhoročnej praxe. Poskytujeme individuálny prístup ku každému zákazníkovi pri riešení jeho konkrétnych požiadaviek v rámci IT.

Poskytované služby zahŕňajú nasledovné procesy:

 •  technologická optimalizácia a implementácia hardvérových prostriedkov sietí
 •  technologická optimalizácia a implementácia softvérových riešení sietí   
 •  správa licenčnej politiky a návrh licencovania produktov
 •  návrh a implementácia bezpečnostných politík, smerníc a procedúr zabezpečenia
 •  štandardizácia IT prostredia
 •  technologická podpora zákazníka

Servery ako také, tvoria nosnú časť firemnej infraštruktúry. Pri návrhu riešenia, konfigurovaní a správe kvalitného servera, kladieme dôraz na profesionálny prístup, správnu analýzyu požiadaviek a tiež aj na správnu voľbu softvérového vybavenia a zabezpečenia.

 • administrácia, monitoring a diagnostika serverových systémov na platformách MS Windows
 • inštalácia a konfigurácia serverových systémov na platformách Windows
 • generovanie sieťového prostredia Windows platforiem
 • správa a inštalácia serverových riešení založených na: MS SQL, MS IIS, KERIO a iných
 • správa, konfigurácia, monitoring  a nasadenie Network Storage System (zálohovanie a obnova dát)
 • konfigurácia, nasadenie a komplexná správa antivírusovej ochrany počítačových sietí
 • návrh riešenia, realizácia a monitoring záložného napájania serverov a lokálnych staníc (UPS)
 • inštalácia bezpečnostných aktualizácií operačných systémov servrov
 • vzdialená správa a manažment servrov, prípadne osobný výjazd k zákazníkovi
 • inštalácia pracovných staníc v prostredí MS Windows, správa staníc
 • návrh a správa softvérových licencií systémov a aplikácií
 • inštalácia softvérových aktualizácií a opravných balíčkov OS
 • diagnostika a profilaktyka hardware
 • diagnostika a profilaktyka software
 • archivácia, zálohovanie, bezpečnosť a ochrana dát
 • obnova funkčnosti systémov a aplikácií na lokálnych staniciach  a prenosných PC (notebookoch)
 • používateľská podpora (helpdesk) s riešením a odstránením problému
 • vzdialená správa systémov a PC staníc, prípadne osobný výjazd na odstránenie problému
 • analýza potrieb firmy
 • návrh riešenia s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu pre zákazníka
 • realizácia sieťovej infraštruktúry
 • inštalácia, konfigurácia  a správa aktívnych sieťových prvkov a zariadení
 • inštalácia, konfigurácia pasívnych sieťových prvkov
 • realizácia a správa vzdialeného užívateľského prístupu do firemnej siete – VPN, RDP
 • realizácia dátových prenosov medzi lokálnymi sieťami
 • generovanie sieťového prostredia
 • inštalácia a konfigurácia ostatných sieťových prvkov (sieťové tlačiarne, routre, terminály doch.systémov...)
 • ochrana počítačových sietí komplexnou antivírovou ochranou 
 • spracovanie a vedenie detailnej dokumentácie o jednotlivých systémoch 
 • spracovanie a kompletizácia užívateľských manuálov podľa potreby zákazníka
 • zabezpečenie školení pre užívateľov
 • konzultácie pre nákup IT riešení (software, hardware, licencovanie, IS)
 • konzultácie a spracovanie podkladov pri tvorbe rozpočtov pre IT riešenia
 • komunikácia s dodávateľmi hardware pri riešení reklamácií a pozáručných oprávách
 • komunikácia s dodávateľmi IS, pri riešení problémov
 • spracovanie požiadaviek zákazníka pre úpravu IS a tvorbu upgrade IS
 • zabezpečenie technického vybavenia pre oblasť IT

Analytické práce


Prevádzame analýzu existujúceho stavu firemnej infraštruktúry v oblasti IT, počítačových sietí a informačných systémov. Zameriavame sa na použité technológie a prioritne využívané aplikácie.

Návrh zahŕňa aj spracovanie kompletnej detailnej dokumentácie, ktorá obsahuje technické a technologické riešenie a taktiež aj finančnú analýzu navrhovaného riešenia.

Analýza predstavuje nasledovné činnosti:

 • analýza hardvérového vybavenia  
 • analýza softvérového vybavenia a informačných systémov spoločnosti
 • analýza sieťovej infraštruktúry, servrov, aktívnych a pasívnych sieťových prvkov
 • analýza bezpečnosti a ochrany dát
 • analýza stavu antivírového zabezpečenia siete
 • analýza systému internetového prístupu a elektronickej pošty

Návrh a tvorba IS


Tieto systémy v sebe zahŕňajú komplexné riešenie firemnej agendy. Jednotlivé moduly systému sú na seba vzájomne naviazané a úzko spolu súvisia. V rámci informačných systémov sa riešia individuálne požiadavky jednotlivých firiem.

Napríklad môžu obsahovať Ekonomickú agendu, evidenciu práce, Mzdy a personalistike, evidenciu skladového hospodárstva, riadenie ľudských zdrojov, manažérske nadstavby a reporty.

Fáza vývoja informačného systému v sebe zahŕňa:

 • analýzu potrieb firmy a užívateľov
 • návrh technologického riešenia
 • analýzu IT a technického vybavenia
 • návrh modulov systému
 • návrh užívateľského rozhrania a obrazoviek systému
 • návrh štruktúry databáz
 • návrh tlačových zostáv a reportov
 • návrh prepojenia jednotlivých modulov systému
 • definíciu užívateľov
 • definíciu užívateľských práv
 • návrh zálohovania a exportu dát
 • vlastné programovanie a tvorba IS
 • testovanie IS v sieťovom prostredí
 • implementáciu u zákazníka
 • zaškolenie užívateľov systému
 • po dohode – administrácia a správa IS

Naše výsledky

Potreby našich klientov sú pre nás prvoradé. Našim prístupom k práci vieme splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky, ktoré sú kladené na kvalitné prevádzkovanie služieb v informačných technológiách.

16

rokov skúsenosti

640

Spokojných klientov

1258

Zodpovedaných otázok

Technická podpora

Svojim zmluvným zákazníkom poskytujeme technickú a poradenskú podporu. Túto službu môžu využívať zákazníci, ktorí majú uzavretú servisnú zmluvu,
zmluvu o poskytovaní správy PC siete a výpočtovej techniky, resp. zmluvy na iné druhy služieb.

Technická podpora je poskytovaná v pracovných dňoch, v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Naše referencie Vám poskytnú naši partneri,
ktorí už využívajú naše služby: