Software

V ponuke našej spoločnosti je aj ponuka software a programového vybavenia.
Ponúkaný software môžeme rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

Operačné systémy

Operačný systém (ďalej len OS) - je rozhranie pri komunikácii hardwaru a softwaru. Bez tohto systému nie je možné počítač, notebook poprípade server používať, pretože všetky príkazy užívateľov a aplikácií musí najprv spracovať OS, či už desktopový, alebo serverový.
Zjednodušene povedané, OS je súbor programov a utilít, ktorý riadi, kontroluje a monitoruje činnosť hardwaru, ale aj softwaru v počítači. Taktiež sa stará o efektívne využitie dostupných pamäťových a systémových prostriedkov. OS je základnou súčasťou každého počítača – je to skupina programov a údajov, ktorá zabezpečuje a riadi určité funkcie a chod PC.

software
software

Kancelárske aplikácie

Dostupné sú aplikácie pre domáce a profesionálne použitie. Používajú sa spracovanie textových dokumentov, tvorbu tabuliek a grafov. Taktiež sú dostupné aplikácie pre riadenie kontaktov, schôdzok, osobné plánovače a diáre.

Je možná aj podpora a tvorba databáz na ukladane osobných a firemných dát, prípadne ich spracovať do vlastnej aplikácie. V ponuke nájdete aj programové vybavenie na tvorbu a návrh diagramov, riadenie činností a projektov. Ponuka pokrýva celú škálu činností požívaných v praxi.

uctovnictvo

Účtovné a ekonomické aplikácie

Tento druh programového vybavenia je úzko zviazaný s firemným sektorom. Slúži na podporu a evidenciu firemnej agendy po stránke ekonomickej, účtovnej, skladovej a mzdovej.

Dostupné sú aj aplikácie na riadenie servisu, evidencie jázd motorových vozidiel a iné špeciálne aplikácie.

Antivírové programy

Tieto programy sú dôležité z pohľadu bezpečnosti počítačov, servrov a celých sietí. Slúžia na ochranu dát, systémov a aplikácií.

neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia počítačov a spolu s inými programami monitorujúcimi iné hrozby a riziká sú základným prvkom a článkom počítačovej bezpečnosti.

antivirus

Informačné systémy

Tieto systémy v sebe zahŕňajú komplexné riešenie firemnej agendy. Jednotlivé moduly systému sú na seba vzájomne naviazané a úzko spolu súvisia.

V rámci informačných systémov sa riešia individuálne požiadavky jednotlivých firiem. Napríklad môžu obsahovať Ekonomickú agendu, evidenciu práce, Mzdy a personalistiku, evidenciu skladového hospodárstva, riadenie ľudských zdrojov, manažérske nadstavby a reporty.

informacne_systemy

Naše výsledky

Potreby našich klientov sú pre nás prvoradé. Našim prístupom k práci vieme splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky, ktoré sú kladené na kvalitné prevádzkovanie služieb v informačných technológiách.

11

rokov skúsenosti

640

Spokojných klientov

1258

Zodpovedaných otázok

Technická podpora

Svojim zmluvným zákazníkom poskytujeme technickú a poradenskú podporu. Túto službu môžu využívať zákazníci, ktorí majú uzavretú servisnú zmluvu,
zmluvu o poskytovaní správy PC siete a výpočtovej techniky, resp. zmluvy na iné druhy služieb.

Technická podpora je poskytovaná v pracovných dňoch, v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Hardware

Ponúkame širokú škálu výpočtovej a kancelárskej techniky, príslušenstva a komponentov. Pri návrhu riešenia kladieme dôraz na požiadavky zákazníka.

Našou snahou je vyjsť čo najviac v ústrety zákazníkovi a navrhnúť mu to najoptimálnejšie riešenie, pričom zohľadňujeme konkrétnu HW platformu firmy, výkonnostné požiadavky, potreby do budúcnosti, spoľahlivosť a návratnosť riešenia, záručnú a pozáručnú podporu a servis.

Ponúkame:

 • servery
 • počítačové zostavy
 • notebooky
 • monitory
 • tlačiarne a multifunkčné zariadenia
 • aktívne sieťové prvky
 • pasívne sieťové prvky
 • bezdrôtové sieťové prvky
 • zálohovacie zariadenia
 • PC komponenty
 • PC príslušenstvo
 • faxy a kopírovacie stroje
 • prepäťová ochrana
 • záložné zdroje
 • GPS navigačné systémy

Informačné systémy

Tieto systémy v sebe zahŕňajú komplexné riešenie firemnej agendy. Jednotlivé moduly systému sú na seba vzájomne naviazané a úzko spolu súvisia.

V rámci informačných systémov sa riešia individuálne požiadavky jednotlivých firiem. Napríklad môžu obsahovať Ekonomickú agendu, evidenciu práce, Mzdy a personalistiku, evidenciu skladového hospodárstva, riadenie ľudských zdrojov, manažérske nadstavby a reporty.

 • Naše systémy sú založené na platforme MS Visual FoxPro (aplikačné riešenie), alebo na technológii riešení SQL, ASP-NET (typ klient-server).
 • Informačné systémy umožňujú pracovať v rámci lokálnej siete (intranet), alebo umožňujú aj prácu z domu, prípadne služobnej cesty pomocou internetovej technológie.
 • Rozsah jednotlivých modulov systémov a technologické prevedenie sú viazané na konkrétne požiadavky zákazníka a na prispôsobenie jeho individuálnych potrieb.
informacne_systemy

Naše referencie Vám poskytnú naši partneri,
ktorí už využívajú naše služby: