Podpora produktov

Okrem iných, podporujeme výrobky a produkty aj týchto značiek:

Technická podpora

Svojim zmluvným zákazníkom poskytujeme technickú a poradenskú podporu. Túto službu môžu využívať zákazníci, ktorí majú uzavretú servisnú zmluvu,zmluvu o poskytovaní správy PC siete a výpočtovej techniky, resp. zmluvy na iné druhy služieb.

Technická podpora je poskytovaná v pracovných dňoch, v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Tel. číslo: 0903 385 036    Mailová adresa: microdat@microdat.sk


Zákazníkom vychádzame v ústrety aj pri zabezpečení komplexnej servisnej starostlivosti, či sa jedná o záručný, alebo pozáručný servis. Poskytujeme servisné práce na výpočtovú techniku nami dodanú, ale aj zakúpenú u iných dodávateľov. Spolupracujeme s autorizovanými servisnými centrami a strediskami.

V rámci prevencie uskutočňujeme u zákazníkov profilaktiku výpočtovej techniky a periférií. Týmto krokom sa včas predíde, prípadne úplne zamedzí vzniku problému. Včasná diagnostika je jedno z hlavných riešení ako predísť problémom a minimalizovať časové straty spôsobené výpadkom funkčnosti výpočtovej techniky.

Analytické práce


Prevádzame analýzu existujúceho stavu firemnej infraštruktúry v oblasti IT, počítačových sietí a informačných systémov. Zameriavame sa na použité technológie a prioritne využívané aplikácie.

Návrh zahŕňa aj spracovanie kompletnej detailnej dokumentácie, ktorá obsahuje technické a technologické riešenie a taktiež aj finančnú analýzu navrhovaného riešenia.

Analýza predstavuje nasledovné činnosti:

 • analýza hardvérového vybavenia  
 • analýza softvérového vybavenia a informačných systémov spoločnosti
 • analýza sieťovej infraštruktúry, servrov, aktívnych a pasívnych sieťových prvkov
 • analýza bezpečnosti a ochrany dát
 • analýza stavu antivírového zabezpečenia siete
 • analýza systému internetového prístupu a elektronickej pošty

Návrh a tvorba IS


Tieto systémy v sebe zahŕňajú komplexné riešenie firemnej agendy. Jednotlivé moduly systému sú na seba vzájomne naviazané a úzko spolu súvisia. V rámci informačných systémov sa riešia individuálne požiadavky jednotlivých firiem.

Napríklad môžu obsahovať Ekonomickú agendu, evidenciu práce, Mzdy a personalistike, evidenciu skladového hospodárstva, riadenie ľudských zdrojov, manažérske nadstavby a reporty.

Fáza vývoja informačného systému v sebe zahŕňa:

 • analýzu potrieb firmy a užívateľov
 • návrh technologického riešenia
 • analýzu IT a technického vybavenia
 • návrh modulov systému
 • návrh užívateľského rozhrania a obrazoviek systému
 • návrh štruktúry databáz
 • návrh tlačových zostáv a reportov
 • návrh prepojenia jednotlivých modulov systému
 • definíciu užívateľov
 • definíciu užívateľských práv
 • návrh zálohovania a exportu dát
 • vlastné programovanie a tvorba IS
 • testovanie IS v sieťovom prostredí
 • implementáciu u zákazníka
 • zaškolenie užívateľov systému
 • po dohode – administrácia a správa IS

Naše výsledky

Potreby našich klientov sú pre nás prvoradé. Našim prístupom k práci vieme splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky, ktoré sú kladené na kvalitné prevádzkovanie služieb v informačných technológiách.

16

rokov skúsenosti

640

Spokojných klientov

1258

Zodpovedaných otázok

Naše referencie Vám poskytnú naši partneri,
ktorí už využívajú naše služby: