Kompletná správa IT

Informačné systémy

Zaoberáme sa návrhom,tvorbou a správou informačných systémov a aplikačného programového vybavenia.

Spoľahlivé technológie

Rýchly servis,
kompletná podpora

Zverte nám správu Vášho softwaru a hardwaru a užívajte si bezstarostnú prácu.

Vždy aktuálny

Distribúcia
softwaru a hardwaru

Postaráme sa, aby ste mali vždy bezpečné a aktuálne počítačové vybavenie pre Vašu bezstarostnú prácu.


Kompletná správa IT

Informačné systémy

Zaoberáme sa návrhom,tvorbou a správou informačných systémov a aplikačného programového vybavenia.

Spoľahlivé technológie

Rýchly servis,
kompletná podpora

Zverte nám správu Vášho softwaru a hardwaru a užívajte si bezstarostnú prácu.

Vždy aktuálny

Distribúcia
softwaru a hardwaru

Postaráme sa, aby ste mali vždy bezpečné a aktuálne počítačové vybavenie pre Vašu bezstarostnú prácu.


Správa IT

Outsourcing PC sietí, servis a údržba výpočtovej techniky.

Návrh sietí

Návrh a realizácia  počítačových sietí a aplikácií.

HĽADÁTE SPRÁVCU 
PRE VAŠE IT?

Svojim zákazníkom a partnerom posyktujeme komplexné služby v oblasti výpočtovej techniky.

Tvorba IS

Tvorba informačných systémov a aplikačného software.

Technická podpora

Hot-line  podpora a riešenie problémov cez vzdialený prístup.

Naše výsledky

Potreby našich klientov sú pre nás prvoradé. Našim prístupom k práci vieme splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky, ktoré sú kladené na kvalitné prevádzkovanie služieb v informačných technológiách.

16

rokov skúseností

640

Spokojných klientov

3658

Zodpovedaných otázok

Naše výsledky

Potreby našich klientov sú pre nás prvoradé. Našim prístupom k práci vieme splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky, ktoré sú kladené na kvalitné prevádzkovanie služieb v informačných technológiách.

Technická podpora

Svojim zmluvným zákazníkom poskytujeme technickú a poradenskú podporu. Túto službu môžu využívať zákazníci, ktorí majú uzavretú servisnú zmluvu,
zmluvu o poskytovaní správy PC siete a výpočtovej techniky, resp. zmluvy na iné druhy služieb.

Technická podpora je poskytovaná v pracovných dňoch, v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Analytické práce


Prevádzame analýzu existujúceho stavu firemnej infraštruktúry v oblasti IT, počítačových sietí a informačných systémov. Zameriavame sa na použité technológie a prioritne využívané aplikácie.

Návrh zahŕňa aj spracovanie kompletnej detailnej dokumentácie, ktorá obsahuje technické a technologické riešenie a taktiež aj finančnú analýzu navrhovaného riešenia.

Analýza predstavuje nasledovné činnosti:

 • analýza hardvérového vybavenia  
 • analýza softvérového vybavenia a informačných systémov spoločnosti
 • analýza sieťovej infraštruktúry, servrov, aktívnych a pasívnych sieťových prvkov
 • analýza bezpečnosti a ochrany dát
 • analýza stavu antivírového zabezpečenia siete
 • analýza systému internetového prístupu a elektronickej pošty

Návrh a tvorba IS


Tieto systémy v sebe zahŕňajú komplexné riešenie firemnej agendy. Jednotlivé moduly systému sú na seba vzájomne naviazané a úzko spolu súvisia. V rámci informačných systémov sa riešia individuálne požiadavky jednotlivých firiem.

Napríklad môžu obsahovať Ekonomickú agendu, evidenciu práce, Mzdy a personalistike, evidenciu skladového hospodárstva, riadenie ľudských zdrojov, manažérske nadstavby a reporty.

Fáza vývoja informačného systému v sebe zahŕňa:

 • analýzu potrieb firmy a užívateľov
 • návrh technologického riešenia
 • analýzu IT a technického vybavenia
 • návrh modulov systému
 • návrh užívateľského rozhrania a obrazoviek systému
 • návrh štruktúry databáz
 • návrh tlačových zostáv a reportov
 • návrh prepojenia jednotlivých modulov systému
 • definíciu užívateľov
 • definíciu užívateľských práv
 • návrh zálohovania a exportu dát
 • vlastné programovanie a tvorba IS
 • testovanie IS v sieťovom prostredí
 • implementáciu u zákazníka
 • zaškolenie užívateľov systému
 • po dohode – administrácia a správa IS

Správa IS

Správa informačných systémov


Okrem tvorby informačných systémov sa venujeme aj ich správe a administrácii. Nemusí to byť nami dodávaný informačný systém, s ktorým Vám vieme pomôcť. Komplexné softwerové riešenia pre našich zákazníkov často vyžadujú technické znalosti, postupy a odborný prístup. A práve tu je miesto, kde vieme byť našim zákazníkom k dispozícii.

Servis a údržba


Zákazníkom vychádzame v ústrety aj pri zabezpečení komplexnej servisnej starostlivosti, či sa jedná o záručný, alebo pozáručný servis. Poskytujeme servisné práce na výpočtovú techniku nami dodanú, ale aj zakúpenú u iných dodávateľov. Spolupracujeme s autorizovanými servisnými centrami a strediskami.

V rámci prevencie uskutočňujeme u zákazníkov profilaktiku výpočtovej techniky a periférií. Týmto krokom sa včas predíde, prípadne úplne zamedzí vzniku problému. Včasná diagnostika je jedno z hlavných riešení ako predísť problémom a minimalizovať časové straty spôsobené výpadkom funkčnosti výpočtovej techniky.

Poradenská činnosť

Jednou z činností potrebnou pred rozhodnutím o zakúpení výpočtovej techniky a IT riešení je poradenská činnosť. Svojim zákazníkom sa venujeme už pred samotným dodaním a realizáciou IT riešení.

V rámci konzultácií nájdeme pre zákazníka vhodné riešenie, poradíme optimálne typy a modely výpočtovej techniky, vyhovujúce požiadavkám zákazníka. Navrhneme licenčný model pri zakúpení programového vybavenia a ponúkneme riešenie, ktoré zohľadňuje všetky potreby a požiadavky zákazníka. V rámci riešení informačných systémov, nájdeme vhodné platformy a jednotlivé modely systémov.

Grafické práce

Klientom ponúkame aj práce v oblasti dizajnu, grafiky a reklamy. Či už je to spracovanie firemnej identity, spracovanie loga, vizitiek, kalendárov, prípadne grafické návrhy na potlač a internetové prezentácie.

Spracovávame aj katalógový materiál, prospekty, bannery a iné na mieru šité práce súvisiace s grafikou a dizajnom.

Vzdialený prístup

Svojim zmluvným zákazníkom poskytujeme technickú a poradenskú podporu. Túto službu môžu využívať zákazníci, ktorí majú uzavretú servisnú zmluvu, zmluvu o poskytovaní správy PC siete a výpočtovej techniky, správe IS , resp. zmluvy na iné druhy služieb.

V rámci operatívneho servisného zásahu, alebo riešenia problému využívame aj vzdialený prístup k zákazníkovi. Je to systém prenosu obrazoviek počítača cez internet, kedy sa na našom počítači zobrazí plocha PC nášho zákazníka a my môžme pomôcť s riešením problému.

Jedným z programov na vzdialený prístup je aj program TeamViewer, v tejto časti si ho môžte stiahnuť vo forme klienta Quick Support. Nie je nutné ho inštalovať, keďže je vo forme spustiteľnej aplikácie.

team viewer

Naše referencie Vám poskytnú naši partneri,
ktorí už využívajú naše služby: